Chris Ezerman, Atelier voor Maatkleding, Advies en Couture, gevestigd te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring (pdf opent in nieuw venster).

Chris Ezerman, Atelier voor Maatkleding, Advies en Couture, neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. (AVG) Algemene Verordening Gegevensbescherming. EU/NL.

Update Privacyverklaring | Rotterdam, 6 mei 2018.